Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem!

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, begära om utbetalning (rekvisition) samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om alla våra bidrag. De kan sökas löpande och du får svar inom cirka sex veckor. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här

Information om våra bidrag och Covid-19 hittar du under aktuellt på vår hemsida. 


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Aktivitetsbidrag löpande 2022
Gäller för år 2022
Aktivitetsbidrag kan sökas när du/ni till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt, samarbetsprojekt och utställningar.

Ansökningar som överstiger 50 000 SEK behandlas inte.

15 maj – Sista datum för att lämna in ansökningar som får beslut innan sommaren.

23 juni – Sista datum för att lämna in rekvisition för att få bidraget utbetalt innan sommaren.

Under perioden 16 maj – 14 augusti behandlas inga ansökningar men du kan lämna in en ansökan även då.

Från och med 2021 tar fondens svenska utskott emot ansökningar löpande, dvs att vi har inga fastna ansökningstider.
Gäller för år 2022
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa. Resestöd kan endast sökas av enskilda personer.

Exempel på resans syfte:
- Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
- Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
- Att delta i seminarier eller konferenser.