Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. Vistelsestipendier kan sökas löpande och aktivitetsbidrag två gånger om året. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här.


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Aktivitetsbidrag 1/2020
Ansökningsomgång för aktivitetsbidrag avsedda för 2020. Fondens syfte är att öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna genom att stödja olika aktiviteter. Syftet med fondens bidrag är att det skall främja ett bilateralt mervärde, det vill säga det mervärde som en aktivitet får genom en svensk-finländsk dimension.
02.09 - 01.10.2019

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
Vistelsestipendier 2019
Vistelsestipendier är avsedda för kortare resor till Finland. Resan ska vara inom ramerna för fondens verksamhet och generera ny kunskap och nya nätverk mellan länderna. Dessa stipendier kan sökas löpande och hanteras en gång i månaden.