Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem!

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, begära om utbetalning (rekvisition) samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om alla våra bidrag. De kan sökas löpande och du får svar inom cirka sex veckor. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här

Information om våra bidrag och Covid-19 hittar du under aktuellt på vår hemsida. 


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Mediestipendium för kortvarig resa år 2021
OBS Gäller för 2021
Mediestipendiet kan söka du som är verksam som till exempel skribent, bloggare eller poddare i Sverige. Mediestipendierna ska bidra till att lyfta fram Finland i svenska medier och bredda bilden av landet. Resultatet av en stipendieresa kan publiceras i till exempel tidningar, radio, poddradio, tv, webb-tv eller bloggar. Du kan söka stipendium för reportage, krönikor, essäer eller andra former av journalistiska verk. Planen för publicering ska framgå i ansökan.

Stipendium för kortvarig resa gäller för besök 1-3 dygns besök i Finland. Summan räknas automatiskt baserad på dina resedatum.
Resestöd (tidigare vistelsestipendier)2021
OBS gäller för 2021!
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa. Resestöd kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner.
Aktivitetsbidrag löpande 2022
Gäller för år 2022
Aktivitetsbidrag kan sökas när du/ni till exempel vill genomföra olika typer av evenemang, forskningsprojekt, samarbetsprojekt och utställningar.

Omkring 15 000 SEK
Ansökningar som överstiger 50 000 SEK prioriteras inte. I genomsnitt beviljas 15 000 SEK per ansökan.

Från och med 2021 tar fondens svenska utskott emot ansökningar löpande, dvs att vi har inga fastna ansökningstider.
Gäller för år 2022
Kickstart är ett bidrag för att efter pandemin ”kicka igång” – starta upp - det bilaterala samarbetet igen mellan olika nätverk/organisationer i Sverige och Finland. Satsningen gäller i första hand under åren 2021 och 2022 och sker genom Kulturfonden för Sverige och Finland. Bidragets söks endast via fondens svenska sekretariat.

Vem kan söka?
Kickstart vänder i sig i första hand till föreningar, nätverk och paraplyorganisation i Sverige som är etablerade och som sedan tidigare, i en eller annan form, har samarbetspartners i Finland. Men det kan även vara för att utanför sin bransch finna nya tvärsektoriella samarbeten i Finland i syfte att få ny energi i sin verksamhet.
Resestöd (tid. vistelsestipendier) 2022
Gäller för år 2022
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa. Resestöd kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner.

Exempel på resans syfte:

- Att genomföra förstudier, forskning, kartläggningar, reportage eller intervjuer.
- Att besöka organisationer, institutioner eller myndigheter.
- Att delta i seminarier eller konferenser.
Mediestipendium - resestöd 2022
Gäller för år 2022
Mediestipendiet kan söka du som är verksam som till exempel skribent, bloggare eller poddare i Sverige. Mediestipendierna ska bidra till att lyfta fram Finland i svenska medier och bredda bilden av landet. Resultatet av en stipendieresa kan publiceras i till exempel tidningar, radio, poddradio, tv, webb-tv eller bloggar. Du kan söka stipendium för reportage, krönikor, essäer eller andra former av journalistiska verk. Planen för publicering ska framgå i ansökan.

Stipendium för kortvarig resa gäller för besök 1-3 dygns besök i Finland. Summan räknas automatiskt baserad på dina resedatum.
Mediestipendium för samarbetsprojekt år 2022
Gäller för år 2022
Samarbetsstipendierna syftar till att påbörja eller utveckla samarbeten med finländska mediehus, redaktioner eller enskilda journalister. Detta gör det möjligt att utbyta redaktionellt material, medarbetare, kunskap och idéer, bland mycket annat.