Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. Vistelsestipendier kan sökas löpande och aktivitetsbidrag två gånger om året. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här

Information om våra bidrag och Covid-19 hittar du under aktuellt på vår hemsida.


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Vistelsestipendier 2020
Vistelsestipendier är avsedda för kortare resor till Finland. Resan ska vara inom ramerna för fondens verksamhet och generera ny kunskap och nya nätverk mellan länderna. Dessa stipendier kan sökas löpande och hanteras en gång i månaden.
Mediestipendium för kortvarig resa år 2020
Resestipendierna är för dig som behöver göra en snabb resa till Finland för till exempel ett reportage. Stipendiet täcker rese- och boendekostnader.
Mediestipendium för samarbetsprojekt år 2020
Stipendierna för samarbete kan även omfatta flera personer. Syftet är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, bloggare och så vidare.
Arbetsstipendium inom medieområdet år 2020
Stipendierna för längre besök är till dig som planerar ett längre besök i Finland för att t. ex. jobba vid en redaktion. Stipendierna täcker merkostnaderna för boende, resor och arbetsplats.