Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem!

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, begära om utbetalning (rekvisition) samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om våra bidrag. De kan sökas löpande. Handläggningstiden för aktivitetsbidragen är ca sex veckor och för resestödet är det högst tre veckor 

OBS - Viktiga datum

Aktivitetsbidrag: Er ansökan måste ha inkommit senast 10.5 för att vi ska kunna garantera er ett beslut före sommaren. Ansökningar som inkommer efter 10.5 och som inte hinner handläggas före sommaren kommer att få ett beslut i augusti-september. 

Resestöd: Er ansökan måste ha inkommit senast 10.6 för att vi ska kunna garantera er ett beslut före sommaren. Alla ansökningar som inkommer efter 10.6 kommer att behandlas i augusti och beslut meddelas i mitten på september. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här 

Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Löpande ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Fondens syfte är att öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna genom att stödja olika aktiviteter. Syftet med fondens bidrag är att det skall främja ett bilateralt mervärde, det vill säga det mervärde som en aktivitet får genom en svensk-finländsk dimension.

Er ansökan måste ha inkommit senast 10.5 för att vi ska kunna garantera er ett beslut före sommaren. Ansökningar som inkommer efter den 10.5 och som inte hinner handläggas före sommaren kommer att få ett beslut i augusti-september.
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Resestöd kan endast sökas av enskilda personer.

Er ansökan måste ha inkommit senast 10.6 för att vi ska kunna garantera er ett beslut före sommaren. Alla ansökningar som inkommer efter 10.6 kommer att behandlas i augusti och beslut meddelas i mitten på september.