Svenska Suomeksi

Välkommen!

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem!

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, begära om utbetalning (rekvisition) samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om alla våra bidrag. De kan sökas löpande och du får svar inom cirka sex veckor. 

Första gången du ansöker? Registrera dig här

Information om våra bidrag och Covid-19 hittar du under aktuellt på vår hemsida. 


Har du registrerat dig som användare i Kulturfonden för Sverige och Finlands tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet skall du skapa ett nytt lösenord. Be om att skapa ett nytt lösenord här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Fri ansökningstid

Typ av stöd
Beskrivning
Arbetsstipendium inom medieområdet år 2021
Stipendierna för längre besök är till dig som planerar ett längre besök i Finland för att t. ex. jobba vid en redaktion. Stipendierna täcker merkostnaderna för boende, resor och arbetsplats.
Mediestipendium för samarbetsprojekt år 2021
Stipendierna för samarbete kan även omfatta flera personer. Syftet är att utveckla ett samarbete med finländska mediehus, redaktioner, bloggare och så vidare.
Mediestipendium för kortvarig resa år 2021
Resestipendierna är för dig som behöver göra en snabb resa till Finland för till exempel ett reportage. Stipendiet täcker rese- och boendekostnader.
Resestöd (tidigare vistelsestipendier)2021
Du kan söka resestöd för en resa som syftar till att ge nya kontakter eller öka kunskapen om Finland. Vi prioriterar mindre projekt som har en ambition att växa. Resestöd kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner.
Kickstart är ett bidrag för att efter pandemin ”kicka igång” – starta upp - det bilaterala samarbetet igen mellan olika nätverk/organisationer i Sverige och Finland. Satsningen gäller i första hand under åren 2021 och 2022 och sker genom Kulturfonden för Sverige och Finland. Bidragets söks endast via fondens svenska sekretariat.

Vem kan söka?
Kickstart vänder i sig i första hand till föreningar, nätverk och paraplyorganisation i Sverige som är etablerade och som sedan tidigare, i en eller annan form, har samarbetspartners i Finland. Men det kan även vara för att utanför sin bransch finna nya tvärsektoriella samarbeten i Finland i syfte att få ny energi i sin verksamhet.
Aktivitetsbidrag löpande 2021
Fonden stödjer insatser som främjar ökad kännedom om och kontakt mellan Sverige och Finland inom kulturområdet, och som belyser och ökar intresset för ländernas samhällsutveckling.
Insatser som förnyar och breddar samarbeten samt som förmedlar en ny kunskap och nya uttrycksformer prioriteras särskilt.
För nordiska och övriga internationella sammanhang där Finland och Sverige ingår kan stöd beviljas om syftet är att lyfta fram svensk-finländska förhållanden.

Från och med 17 maj 2021 tar fondens svenska utskott emot ansökningar löpande.